Spelend Groeien, speltherapie


Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen of jongeren waarbij spel als middel wordt gebruikt om te communiceren. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling belemmeren, kan speltherapie mogelijk een oplossing bieden. Praten is vaak te moeilijk. Spel- en beeldcommunicatietherapie kan een hulpmiddel zijn om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Tijdens het darten of potje ping pongen, kun je fijne gesprekken hebben als het even niet zo lekker gaat. Spel is ontspannen en helpt je veilig voelen. Praten over gebeurtenissen in spel(beelden) geeft vaak nieuwe inzichten, in rollenspel kunnen kleine kinderen de therapeut laten voelen hoe het met hun gaat. Wanneer de belevingswereld van het kind in beeld is gebracht wordt dit besproken met ouders of verzorgers. Vervolgens worden er adviezen gegeven. De adviezen kunnen zijn, ouderbegeleiding,  verdere speltherapeutische behandeling, ouder &kind therapie of gezinstherapie. Soms adviezen voor onderwijs of verwijzen naar een andere therapie vorm of instantie wanneer we van mening zijn niet het juiste te kunnen bieden. Speltherapeutische behandeling is geschikt voor kinderen van 4  tot 18 jaar, ook voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 

Er zijn drie probleemgebieden te onderscheiden:

Emotionele problemen: problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet - te weinig zelfvertrouwen - een negatief zelfbeeld - hechtingsproblemen.

Sociale problemen: moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag) - moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Traumatische ervaringen: verlies van belangrijke personen - verandering van de of gezinssamenstelling - mishandeling of daarvan getuige zijn - fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing - een ziekte, handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden - traumatische gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog, vechtscheiding.

Vergoeding speltherapie: Speltherapeutische wordt voor een deel vergoed binnen de aanvullende zorgverzekering, veelal onder de alternatieve geneeswijze. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Ik adviseer u zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.  Naast de zorgverzekering kan er ook een beschikking worden aangevraagd bij uw gemeenten mits deze zich in de regio Hart van Brabant bevindt. Kizoom/OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand, Alphen, Baarle-Nassau en Chaam. De gemeente geeft een beschikking af, waarmee wij de gewenste zorg kunnen leveren.

Team Spelend Groeien: Ons Team van speltherapeuten bestaat uit van links naar rechts: Speltherapeuten Judith Daems-Aarts, Anfry de Kok, Helen van Schaik van Griensven, Marieke Bertens, Moniek van Mensvoort, Inge Bekeer en Bert Leyssens. 

team foto spelend groeien