Spelende Wijzer Kinderergotherapie


Spelende Wijzer Kinderergotherapie richt zich op kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar die problemen ervaren in het functioneren van alledag. Zaken die wij als heel gewoon beschouwen kosten deze kinderen extra moeite. Denk eens na over wat je eigenlijk moet kunnen om je aan te kleden, om een puzzel te leggen of te leren schrijven. Als een kind zich vlot ontwikkelt leert het deze activiteiten vanzelf.

Helaas lukt dit niet iedereen. Als die ontwikkeling niet vanzelf verloopt heeft een kind soms nét even dat duwtje in de rug nodig om weer verder te kunnen. De problemen die kinderen ervaren kunnen komen door motorische achterstand, maar ook de sensorische integratie kan hierin een rol spelen.

Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen last hebben van concentratieproblemen, omdat ze steeds wegdromen, of juist te druk zijn in hun hoofd. Vaak hebben ze last van geluiden, maar ook zonlicht of een rommelige omgeving kan erg afleidend zijn. Aanraking is niet altijd prettig, hier kunnen ze heel boos van worden. Sommige kinderen zijn impulsief, kunnen niet stilzitten of zijn heel bang om te klimmen.

Al deze zaken kunnen een kind beperken in zijn leven van alledag. Als kinderergotherapeuten kunnen wij, samen met de ouders en de school, uitzoeken wat de oorzaak van de problemen is. Hierna kunnen we het kind of de jongere - vaak op een spelende wijze - weer verder helpen.

Vergoeding ergotherapie: Kinderergotherapie is opgenomen in de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Bij steeds meer zorgverzekeraars zit ergotherapie ook in het aanvullende pakket. Om zeker te weten of u voor extra vergoeding in aanmerking komt, kunt u het beste informeren bij uw zorgverzekeraar.