Visie

KIZOOM biedt een huiselijke omgeving, waar we elkaar ontmoeten.
Waar ouders en kind gezien worden, in een warme en ongedwongen sfeer.
Waar ouders en kind centraal staan en zich geholpen weten.

We werken samen en verbinden. We bundelen onze krachten, omdat we samen meer kunnen dan alleen. 
Omdat we met mensen werken. Ze mogen op ons bouwen, ons vertrouwen.

We herkennen kwaliteiten en mogelijkheden.
We onderkennen en erkennen onmacht en onvermogen en willen ouders informeren.
We willen (ont)zorgen door kind en ouders in hun kracht te zetten.

We werken in de volle breedte. Holistisch. Het kind in zijn omgeving.
We willen inzicht bieden, kwaliteiten versterken en kansen bieden.
Niet de beperking staat centraal, maar de mogelijkheid om te groeien.
Samen verantwoordelijkheid dragen. Samen actief. Zodat ze zelf weer verder kunnen.