Het coronavirus grijpt helaas opnieuw razendsnel om zich heen. Voorzichtigheid is geboden! KIZOOM heeft de nodige maatregelen genomen om het Coronavirus de baas te blijven en verdere verspreiding te voorkomen. We vragen ook u als bezoeker uw verantwoordelijkheid te nemen bij het handhaven van de gestelde regels vanuit het RIVM. Ook tijdens de uitbraak steven wij ernaar behandelingen, onderzoeken, ouders en school ondersteuning zo veel mogelijk doorgang te geven. Maatregelen Coronavirus binnen kizoom: onze wachtkamer is gesloten, degene met wie u een afspraak heeft haalt u op bij de deur, gezinsleden worden gevraagd thuis te blijven, desinfecteer uw handen bij binnenkomst, ouders en kinderen ouders als 13 jaar dienen een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes (in de praktijk mag deze af), bij klachten blijft u thuis, waar nodig is digitaal overleg mogelijk. Bij twijfel neemt u contact op met de therapeut of gedragsdeskundige waarmee u een afspraak heeft om zo op maat samen af te kunnen stemmen hoe en wanneer de zorg en doorgang kan vinden.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIZOOM is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en hun ouders. 
Binnen ons centrum werken de volgende zorgpartners indien nodig samen aan de beste zorg voor kinderen:

 • psychologie / orthopedagogiek
 • kinderergotherapie
 • kinderfysiotherapie
 • speltherapie / ouder & kind therapie / gezinstherapie
 • psychomotorische therapie
 • begeleiding bij autisme of ADHD
 • ouderbegeleiding 


Kinderen hebben is een groot goed, maar als je twijfelt over de ontwikkeling van je kind kan dit tot zorgen leiden. Als het niet goed gaat met je kind is hulp nodig. Vaak begint de zoektocht naar hulp met een gesprek op school of met de huisarts. Zij verwijzen de ouders door voor onderzoek of behandeling. De hulpverlener kan maar een deel van de zorg op zich nemen. Vaak zijn ouders genoodzaakt om na enige tijd weer op zoek te gaan naar ondersteuning bij de volgende stap. De zoektocht begint opnieuw. Voor ouders en kinderen is het vaak een lange weg met veel gezichten en evenzoveel adviezen. 

Wij als hulpverleners zijn van mening betere zorg te kunnen bieden wanneer wij samenwerken en deze zorg gecoördineerd wordt door een behandelcoördinator.

Waar staat KIZOOM voor?

 • Diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
 • Eén kind - één plan
 • Zorg onder één dak
 • Hulp aan het kind, ondersteuning van de ouders in de opvoeding en advisering aan school bij begeleiding van ontwikkeling en leren