Maatregelen Coronavirus

KIZOOM heeft maatregelen genomen om het Coronavirus de baas te blijven en er voor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreidt. Maar we proberen ook de noodzakelijke zorg voor onze cliënten en hun ouders zo mogelijk door te laten gaan. Dit kan in een andere vorm dan u als cliënt gewend bent, bijvoorbeeld telefonisch. Individuele behandel- of zorgafspraken en intakes worden allemaal telefonisch gedaan of via e-mail of beeldbellen. Alleen wanneer de afspraak niet digitaal kan plaatsvinden en ook niet uitgesteld kan worden, kan de afspraak face-to-face doorgaan. Dit geldt dan alleen als u geen (milde) gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts heeft. Uw eigen behandelaar stemt met u af of uw afspraken tijdelijk niet doorgaan, digitaal of face-to-face plaats gaan vinden. Bij face-to-face afspraken ontvangen we u bij de deur, gezinsleden kunnen niet mee, verzoeken wij u eerst uw handen te wassen voordat we u in de praktijk kunnen ontvangen. We houden afstand van elkaar en onze wachtkamer, speelruimte, koffie- en theehoek zijn gesloten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KIZOOM is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en hun ouders. 
Binnen ons centrum werken de volgende zorgpartners indien nodig samen aan de beste zorg voor kinderen:

 • psychologie / orthopedagogiek
 • kinderergotherapie
 • kinderfysiotherapie
 • speltherapie / ouder & kind therapie / gezinstherapie
 • logopedie en dyslexiebehandeling

 

Binnen ons diagnostiek- en behandelcentrum heeft KIZOOM tevens de samenwerking onder hetzelfde dak met:

 • psychomotorische therapie
 • begeleiding op autisme of ADHD
 • ouderbegeleiding 


Kinderen hebben is een groot goed, maar kan ook tot zorgen leiden. Zorgen als je kind zich niet goed ontwikkelt. Als het niet goed gaat met je kind is hulp nodig. Vaak begint de zoektocht naar hulp met een gesprek op school of met de huisarts. Zij verwijzen de ouders door voor onderzoek of behandeling. De hulpverlener kan maar een deel van de zorg op zich nemen. Vaak zijn ouders genoodzaakt om na enige tijd weer op zoek te gaan naar ondersteuning bij de volgende stap. De zoektocht begint opnieuw. Voor ouders en kinderen is het vaak een lange weg met veel gezichten en evenzoveel adviezen. 

Wij als hulpverleners zijn van mening betere zorg te kunnen bieden wanneer wij samenwerken en deze zorg gecoördineerd wordt door een behandelcoördinator.

Waar staat KIZOOM voor?

 • Diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
 • Eén kind - één plan
 • Zorg onder één dak
 • Hulp aan het kind, ondersteuning van de ouders in de opvoeding en advisering aan school bij begeleiding van ontwikkeling en leren


KIZOOM, kindzorg op maat