Kinderergotherapie Spelende Wijzer

'Spelende Wijzer' is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen twee en twintig jaar die problemen ervaren in het functioneren van alledag. Zaken die wij als heel gewoon beschouwen kosten deze kinderen extra moeite. Denk eens na over wat je eigenlijk moet kunnen om je aan te kleden, om een puzzel te leggen of te leren schrijven. Als een kind zich vlot ontwikkelt leert het deze activiteiten vanzelf.

Helaas lukt dit niet iedereen....Als die ontwikkeling niet vanzelf verloopt heeft een kind soms nét even dat duwtje in de rug nodig om weer verder te kunnen. De problemen die kinderen ervaren kunnen komen door motorische onhandigheid, maar ook de sensorische informatieverwerking kan hierin een rol spelen.

Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen last hebben van concentratieproblemen, omdat ze steeds wegdromen, of juist te druk zijn in hun hoofd. Vaak hebben ze last van geluiden, maar ook zonlicht of een rommelige omgeving kan erg afleidend zijn. Aanraking is niet altijd prettig, hier kunnen ze heel boos van worden. Sommige kinderen zijn impulsief, kunnen niet stilzitten of zijn heel bang om te klimmen.

Al deze zaken kunnen een kind beperken in zijn leven van alledag. Denk maar eens aan het opletten in de klas, vrienden maken of meedoen met de gym. Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking vallen hierbij vaak buiten de boot.

Als kinderergotherapeuten kunnen wij, samen met de ouders en de school, uitzoeken wat de oorzaak van de problemen is. Hierna kunnen we het kind of de jongere - vaak op een spelende wijze - weer verder helpen.

Binnen spelende Wijzer zijn 3 ergotherapeuten werkzaam: Irene van Dijk, Melissa van Nispen-Gloerich en Pascalle Renne- Baljon.

Vergoeding ergotherapie: Kinderergotherapie is opgenomen in het basispakket bij alle zorgverzekeraars, er worden 10 uren ergotherapie per kind per kalenderjaar vergoed. Bij steeds meer zorgverzekeraars zit ergotherapie ook in het aanvullende pakket. Om zeker te weten of u voor extra vergoeding in aanmerking komt kunt u het beste informeren bij uw zorgverzekeraar.