Logopedie


Horen, luisteren en praten. Daarmee maak je contact met mensen. De logopedist kan je helpen om je communicatie te verbeteren. De logopedist geeft hulp op het gebied van spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten, lezen, spelling en communicatie. Daarnaast kan je ook bij de logopedist terecht met eet-en drinkproblemen.

Welke signalen kunt u opmerken?

 • Het niet of verkeerd uitspreken van klanken
 • Slissen
 • (Nog) niet spreken of minder dan leeftijdsgenootjes
 • Het spreken in onvolledige zinnen
 • Moeite met formuleren van zinnen
 • Een hese of schorre stem
 • Niet vloeiend spreken in de vorm van herhalingen, verlengingen en blokkades
 • Openmondgedrag of afwijkend slikken
 • Problemen met auditieve vaardigheden
 • Lees-en spellingsproblemen
 • Communicatieproblemen bij mensen met een beperking

 

Onze werkwijze

 • Afhankelijk van de leeftijd en problematiek wordt de werkwijze bepaald. Hele jonge kinderen, van nul tot twee jaar, worden vaak thuis in hun vertrouwde omgeving gezien. Zodra de kinderen wat ouder zijn komen ze meestal met een ouder naar KIZOOM.
 • De begeleiding kan bestaan uit indirecte therapie in de vorm van advisering van ouders en anderen uit de omgeving. Daarnaast kan er ook directe behandeling gegeven worden, in de vorm van wekelijkse therapie.
 • De logopediste werkt samen met de andere disciplines en indien nodig is er contact met de school.
 • In overleg met ouders vindt er een terugmelding plaats naar de verwijzer (huisarts, schoolarts, consultatiebureauarts, etc.)

 

Binnen logopedie praktijk Drinkenburg zijn twee logopedisten werkzaam:
Moniek Drinkenburg en Lydia de Been.

Vergoeding logopedie: Logopedie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekering naar de vergoeding van logopedie.