ADHD begeleiding

ADHD Praktijk Hart van Brabant ontvangt  iedereen die problemen ervaart omtrent ADD of ADHD. De praktijk richt zich op kinderen van 7 tot 18 jaar en volwassenen met AD(H)D. Ouders kunnen bij mij terecht om te leren omgaan met hun kind met AD(H)D maar ook bij andere gedragsproblemen zoals: hoog gevoeligheid, extreme boosheid. Kinderen in de pubertijd met of zonder AD(H)D die problemen laten zien van tegendraads gedrag, extreme boosheid, dalende prestaties op school, minderwaardigheid gevoelens.

Een kind met AD(H)D wil niet anders gevonden worden. Toch voelen deze kinderen door de reacties vanuit hun omgeving, dat ze anders in de wereld staan. Deze kinderen zijn vaker dan gemiddeld belast met uitdagingen, veelvoudig kritiek, mopperende ouders, leerkrachten die frustraties laten bemerken wanneer het anders gaat dan de bedoeling is. Dit kan lijden tot extra gedragsproblemen naast ADD of ADHD. De praktijk heeft de deur open staan voor deze moedige  kinderen om ze sterker en weerbaarder te maken. Met als doel: om te leren gaan met zichzelf!

Door middel van educatie laat ik kinderen ontdekken waarom zij anders in de wereld staan dan mensen zonder AD(H)D. Ik laat ze tevens inzien dat zij met een bijzondere gave geboren zijn. Wat die gave is… Dat verklap ik nog even niet. Ik mag ze helpen om niet boos te worden om deze eigenschap, maar hoe je hier je voordeel uit kan halen.

Kinderen met AD(H)D ondervinden problemen bij planning en organisatie. Zowel in de thuissituatie als op school. Om ervoor te zorgen dat zij hierdoor niet in de problemen raken, houden anderen deze planning bij. Maar ooit moet het toch zelf gedaan worden. De praktijk daagt het kind uit om de planning zoveel mogelijk zelf aan te leren. Ook de ouders kunnen hierbij ondersteuning krijgen.

De praktijk werkt met visualisatie middelen om de oorzaak van het gedrag duidelijk te krijgen. De resultaten die hieruit ontstaan kunnen als eyeopener worden gezien. Met eenvoud valt veel te winnen!

De methodieken die worden gebruikt zijn voor iedereen toepasbaar. Het maakt niet uit wat je achtergrond is.

Wanneer kinderen vanuit Kizoom worden aangemeld wordt de behandeling en de daarbij horende opvoedadviezen geheel vergoed.

De duur van de behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en varieert van 10 tot 20 consulten.

Wilt u meer informatie? Neem gerust een kijkje op mijn website: www.adhdpraktijkhartvanbrabant.nl