KIZOOM team

De kracht van KIZOOM is de verbinding tussen onderzoekers, therapeuten en paramedici. Binnen KIZOOM werken we nauw samen om behandeling op maat te kunnen bieden. Om dit te kunnen borgen hebben we regelmatig overleg over de inhoud van behandelingen en trajecten. Overleg over een kind vindt uiteraard plaats met toestemming van ouders.