U kunt bij KIZOOM terecht voor onderstaande vormen van:

Onderzoek

Onderzoek naar hoogbegaafdheid
Informatieverwerkingsonderzoek
Intelligentieonderzoek
Leeronderzoek
Onderzoek angsten en obsessief gedrag
Onderzoek gedragsproblemen
Onderzoek gezinsbeleving en ouder-kindrelatie
Onderzoek informatieverwerking (geheugen, werkgeheugen, concentratie, probleemoplossend vermogen, planning en organisatie)
Onderzoek leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie)
Onderzoek ontwikkelingsstoornissen
Persoonlijkheidsonderzoek
Speltherapeutisch belevingsonderzoek
Ergotherapeutisch onderzoek
Onderzoek schrijfmotorische problemen
Onderzoek sensorische informatieverwerking
Kinderfysiotherapeutisch onderzoek
Onderzoek fysieke fitheid (conditie en kracht)
Onderzoek psychomotorische ontwikkeling
Onderzoek schedelasymmetrie bij zuigelingen
Onderzoek vroeg-/neuro-motorische ontwikkeling
Dyslexieonderzoek
Logopedisch onderzoek

 

Behandeling

Hechting ouder & kind therapie 
Systeem therapie 
Reattach 
PMT Psychomotorische therapie
ADHD behandeling 
EMDR behandeling
Angst- en traumabehandeling
Ouder- en kindbehandeling
Speltherapeutische behandeling
Therapie kind en jeugd
Kinderergotherapie
Schrijftraining
Sensorische integratiebehandeling
Babyfysiotherapie
Babymassage en babygym
Conditie- en krachttraining individueel
Kinderfysiotherapie
Logopedische behandeling
Dyslexiebehandeling
 

Trainingen

Babymassage
FITkids & KinderFITfysio
Peuter- en kleutergym
ZwangerFit (zwangerschapsgym van nu)

 

Ook kunt u terecht voor onderstaande trainingen voor (deskundigen) en diensten

  1. Informatie voor kinderen, jongeren en ouders hoogbegaafdheid
  2. Ondersteuning voor ouder, school en of kinderen met autisme door stichting De ASS
  3. Ouderbegeleiding / opvoedondersteuning
  4. Advies spel en ontwikkeling
  5. Motorische ontwikkeling van het jonge kind
  6. Sensorische informatieverwerking
  7. Schrijfdans (voor scholen/leerkrachten/groepsleiding)
  8. ZwangerFIT