Vergoeding

Hieronder staat een overzicht vanuit welke partij de vergoeding van de diagnostiek of behandeling bekostigd wordt. In de meeste gevallen is hiervoor een verwijzing nodig van een (huis)arts. Voor uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar de website van de betreffende praktijk. Deze kunt u vinden onder het kopje zorgpartners. 
 

 

Vergoeding vanuit

Verwijzing

Kinderfysio.nl
Kinderfysiotherapie 

Zorgverzekering

Met of zonder verwijzing

Spelende Wijzer
Kinderergotherapie 

Zorgverzekering

Met of zonder verwijzing

Spelend Groeien
Speltherapie

Beschikking gemeente 

Zorgverzekeraar aanvullende verzekering (gedeeltelijke vergoeding)

Verwijzing (huis)arts

zonder verwijzing als ouders kiezen deel zelf te voldoen en deel via aanvullende verzekering terug te vragen.

OnderwijsZorgTeam 

Diagnostiek en behandeling

Beschikking gemeente

Verwijzing (huis)arts

OnderwijsZorgTeam

Psychomotore therapie 

Beschikking gemeente

Verwijzing (huis)arts

ADHD praktijk Hart van Brabant
ADHD begeleiding

Beschikking gemeente

Verwijzing (huis)arts

Kind & Ouder Thuis
Ouderbegeleiding 

Beschikking gemeente

Verwijzing (huis)arts