Tarieven

De KIZOOM–partners hebben contracten met de zorgverzekeraars.
Logopedie, ergotherapie, sensorische integratietherapie en kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit het basispakket.
Voor speltherapie is een aanvullende verzekering nodig. U kunt zelf
informeren naar de vergoeding bij uw zorgverzekeraar.
 
Wanneer uw kind bij Kizoom wordt aangemeld voor multidisciplinaire zorg,
wordt u geholpen door de behandelcoördinator van Kizoom / OnderwijsZorgTeam.
OnderwijsZorgTeam heeft als GGZ-instelling een contract met de gemeenten Hart van Brabant. De kosten van de behandelcoördinator en GGZ-behandeling kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.
Daarvoor wordt vooraf een beschikking GGZ Jeugdhulp bij OnderwijsZorgTeam aangevraagd voor Basis Generalistische GGZ.
De behandelcoördinator zal u daarover informeren.
 
OnderwijsZorgTeam (OZT)
OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
De kosten van de GGZ jeugdhulp worden door deze gemeenten vergoed, als er een beschikking is afgegeven.
Voor het aanvragen van een beschikking kunt u terecht bij de Toegang Jeugdhulp GGZ van uw eigen gemeente, de schoolmaatschappelijk werker of het wijkteam jeugdhulp.
Als de beschikking is afgegeven, geeft de gemeente OnderwijsZorgTeam opdracht de gewenste zorg te verlenen.
De beschikking kan ook door OnderwijsZorgTeam worden aangevraagd.
In dat geval is een verwijzing van de huisarts nodig.
Voor de behandeling is een verwijzing Behandeling Basis Generalistische GGZ nodig, met een indicatie van de gewenste zorg.
Voor diagnostiek is een verwijzing Diagnostiek Specialistische GGZ nodig, met een indicatie van de zorg.  
 
Voor de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar zijn contracten met de zorgverzekeraars afgesloten.
Dan vallen de behandeling en diagnostiek onder de Basis Generalistische Zorg en wordt die vergoed vanuit het basispakket.
Het kan zijn dat er dan bijkomende kosten voor u zijn. U kunt vooraf bij OnderwijsZorgTeam informeren naar de kosten.
 
Intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars en de gemeente. U moet dit zelf betalen of u komt met school overeen dat zij het onderzoek betalen.